Ernesta Lenkauskaitė

Abstract

Prievartinio seksualinio sadizmo sutrikimas yra parafili­nis sutrikimas, apibūdinamas kaip ilgalaikis ir intensyvus seksualinio elgesio modelis, pasireiškiantis nuolatinėmis seksualinėmis mintimis, fantazijomis, potraukiais ar elge­siu, įtraukiančiu fizinio ar psichologinio skausmo sukė­limą tokiems veiksmams sutikimo nedavusiam asmeniui. Šis sutrikimas – nauja kategorija TLK-11, skirta atskirti su sutikimu praktikuojamą seksualinį sadizmą nuo prak­tikuojamo be sutikimo ir palengvinti diagnostiką teisinių procesų metu. Svarbus prievartinio seksualinio sadizmo sutrikimo diagnostinis kriterijus yra bandymas minėtas fantazijas įgyvendinti realybėje arba žymios kančios dėl tokių minčių ir potraukių patyrimas. Gydymas yra kom­pleksinis, susidedantis iš kognityvinės elgesio terapijos ir farmakologinių metodų, naudojant GnRH agonistus. Šio tyrimo tikslas – apžvelgti prievartinio seksualinio sadizmo sutrikimą, jo diagnostikos kriterijus, etiologiją, gydymą, sąryšį su DSM-5 bei vaidmenį teisiniuose pro­cesuose.

Keyword(s): prievartinio seksualinio sadizmo sutrikimas, TLK-11, parafiliniai sutrikimai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.106
Full Text: PDF

Back