Indrė Budrevičiūtė, Faustas Stepukonis

Abstract

Tyrimo tikslas – išanalizuoti pradinių klasių mokytojų ir visuomenės sveikatos specialistų bendradarbiavimo poreikį. Metodai. Kiekybiniame tyrime, kuris atliktas naudojant apklausą raštu ir ištisinės atrankos metodą, dalyvavo 162 Radviliškio ir Šiaulių mokyklų pradinių klasių mokytojai. Apklausa vykdyta 2018 m. balandžio bei 2019 m. spalio–lapkričio mėnesiais. Rezultatai ir išvados. Dauguma Radviliškio (72,7 proc.) ir Šiaulių (59,7 proc.) pradinių klasių mokytojų visiškai sutinka su teiginiu, kad mokykloje sveikatos priežiūra vaidina svarbų vaidmenį. Didžioji dalis Šiaulių (55,8 proc.) bei Radviliškio (48,5 proc.) pradinių klasių mokytojų mano, kad sveikatos ugdymo veiklai mokykloje yra skiriamas pakankamas dėmesys. Trumpesnį darbo stažą turintys mokytojai dažniau pritarė minčiai, kad blogi vaikų tarpusavio santykiai bei prasti santykiai su tėvais ir auklėtojais veikia vaikų sveikatą (p < 0,01). Nustatyta, kad net 83 proc. iš visų apklaustų respondentų visiškai sutinka, kad mokykloje yra reikalingas visuomenės sveikatos specialistas. Daugiau nei du trečdaliai – 71 proc. apklaustųjų – nurodė, kad jiems teko bendradarbiauti su visuomenės sveikatos specialistu.

Keyword(s): pradinių klasių mokytojai, visuomenės sveikatos specialistai, bendradarbiavimas.
DOI: 10.35988/sm-hs.2019.075
Full TextPDF

Back