Vilma Traškaitė, Dalia Urbanaitė, Kęstutis Stašaitis, Darius Trepenaitis, Andrius Macas

Abstract

Poanestezinė priežiūra ir intensyvioji terapija – rutininės paslaugos, teikiamos pasaulio bei Lietuvos ligoninėse, tačiau susidūrus su problema, kai dažnai intensyviosios terapijos skyriai yra perpildomi pacientų, kurie nereikalauja intensyviosios terapijos, o ligoniai po didžiųjų operacijų dažnai būna per sunkios būklės, kad galėtų būti gydomi skyriaus palatose, prieita prie tarpinio skyriaus koncepcijos. Intensyviosios priežiūros skyrius- tarsi buferinė zona tarp intensyviosios terapijos ir skyriaus palatos, leidžiančios teikti adekvačias sveikatos priežiūros paslaugas, kurių reikalauja paciento būklė. Šio straipsnio tikslas yra palyginti ir atskirti poanestezinės priežiūros, intensyviosios terapijos ir intensyviosios priežiūros paslaugas. Straipsnyje aptariami intensyviosios priežiūros skyriaus tikslai, kriterijai, darbo organizavimo niuansai remiantis pasaulio ligoninių praktika.

Keyword(s): Post-anesthesia care unit (PACU) and intensive care unit (ICU) provide services in hospitals all over the world and Lithuania as well. However recent situation indicates that ICUs are overloaded with non-ICU patients and various patients after major surge
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.123
Full TextPDF

Back