Erika Šalčiūtė, Tadas Lenkutis, Edmundas Širvinskas

Abstract

Aukšta krūtininė epiduralinė anestezija (angl. high thoracic epidural anesthesia, HTEA) širdies operacijųmetu pacientams teikia įvairialypę naudą: mažinaširdies išemijos riziką, aritmijų dažnį, pooperacinesplaučių komplikacijas bei efektyviai malšinaskausmą. Dauguma pacientų širdies chirurgijoje yra vyresnio amžiaus, turi gretutinių ligų ir būklių, todėl pastaruoju metu yra tiriama, kokį poveikį ši metodika turi didesnės rizikos pacientams. Mūsų tyrimo tikslas buvo nustatyti perioperacinių rizikos veiksnių (vyresnio amžiaus, lėtinių plaučių ligų bei prieširdžių virpėjimo epizodo anamnezėje) įtaką pooperacinėmskvėpavimo sistemos komplikacijoms, prieširdžių virpėjimui (PV) bei delyrui išsivystyti. Retrospektyviai ištirti 82 pacientai, operuoti Lietuvossveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje. Jiems buvo atlikta širdies operacija su dirbtine kraujo apytaka, taikant bendrinę anesteziją, kombinuotą su HTEA.Rezultatai. 24,4% pacientų sirgo lėtinėmis plaučių ligomis. Pooperacinės kvėpavimo komplikacijos išsivystė15,9% pacientų, iš jų 46,2% taip pat pasireiškėpooperacinis prieširdžių virpėjimas, o 15,4% išsivystė delyras. Pacientams be pooperacinių kvėpavimokomplikacijų PV ir delyro dažnis buvo atitinkamai36,2% ir 15,9%. Pooperacinio prieširdžių virpėjimo dažnis tirtoje populiacijoje buvo 38,6%, riziką jam atsirasti reikšmingai didino PV epizodas anamnezėje: pacientų, patyrusių PV iki operacijos, pooperacinio PV dažnis buvo 60,7%, lyginant su 27,3% tarp pacientų, anksčiau niekada nepatyrusių prieširdžių virpėjimo (p < 0,05). Pirminio pooperacinioPV dažnis buvo 18,1%. Iš jų pooperacinės kvėpavimo komplikacijos išsivystė 13,3% (lyginantsu 16,2% tarp pacientų be pooperacinio PV), delyras atsirado 20% (lyginant su 14,7%) pacientų. Pooperacinio delyro dažnis buvo 15,9%. Pacientų,kuriems išsivystė ši komplikacija, amžius buvo reikšmingai didesnis (72,5 ± 5,9 vs. 62,3 ± 9,2 m., p < 0,01). Pacientams, vyresniems nei 70 m., su kiekvienaismetais delyro išsivystymo po operacijos šansas padidėja (šansų santykis 1,21 (1,1 – 1,4), p < 0,01).Išvados. Lėtinės plaučių ligos nebuvo susijusios su didesniu pooperacinių kvėpavimo komplikacijų dažniu. Anksčiau įvykęs prieširdžių virpėjimo epizodasreikšmingai didina pooperacinio prieširdžių virpėjimo dažnį. Vyresnis amžius yra reikšmingas rizikos veiksnys pooperacinio delyrui išsivystyti. Aukšta krūtininė epiduralinė anestezija, kombinuotasu bendrine anestezija, nelemia didesnio pooperaciniųkomplikacijų dažnio rizikos grupių pacientams.

Keyword(s): širdies chirurgija, pooperacinės komplikacijos, krūtininė epiduralinė anestezija, HTEA.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.047
Full TextPDF

Back