Valdemaras Mockus, Rokas Andrikonis, Gerardas Grencevičius

Abstract

Morel-Lavallée pažeidimas (MLP) − tai uždara atsis­luoksniavimo trauma, kai oda ir poodiniai riebalai yra staiga traumuojančiai atskiriami nuo po jais esančios fascijos. Šis pažeidimas dažniausias šlaunyje, klubo sri­tyje ir ties dubeniu, tačiau blauzdos MPL aprašytų atvejų literatūroje yra mažai.

Šiame straipsnyje pristatome 73 metų pacientės, patyru­sios traumą eismo įvykio metu, atvejį. Perėjoje partrenkta automobilio, ji buvo atvežta į skubiosios pagalbos sky­rių. Apžiūros metu stebėta kairės blauzdos nugarinėje, vidinėje pusėje nuo pakinklio apie 40×20 cm plėštinė žaizda, atplėštas odos lopas – odoje nubrozdinimo-traiš­kymo žymės, stebėtas veninis kraujavimas. Atlikta kaulų KT: matomas kairiojo blauzdikaulio proksimalinio galo lateralinio krašto lūžis, nusitęsiantis pagal endoprotezą, šeivikaulio proksimalinio galo skeveldrinis lūžis. Minkš­tuosiuose audiniuose stebėti oro tarpai, kontūzinės zonos. Operacijos metu revizuota kairės blauzdos žaizda – poo­dis buvo sutrintas, atsisluoksniavęs, negyvybingas, rasta žemių, nuplėštos poodinės paviršinės venos, kurios buvo liguotos. Atlikta kruopšti hemostazė bei fasciotomijos, atverti užpakaliniai ir šoninis kompartmentai. Pašalinti poodžio riebalai, gausiai išplauta antiseptiniais tirpalais, atliktos odos perforacijos. Oda buvo prisiūta prie raumens pavienėmis siūlėmis, o odos lopas fiksuotas situacinėmis siūlėmis. Po operacijos skirta antibiotikoterapija. Gydy­mas buvo sėkmingas ir po 25 dienų pacientė išrašyta į palaikomojo gydymo ligoninę.

Keyword(s): Morel-Lavallée pažeidimas, uždara atsisluoksniavimo trauma, periprostetinis blauzdos lūžis, politrauma.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.008
Full Text: PDF

Back