Kamilis Kobeckis

Abstract

Difuzinė didelių B ląstelių limfoma yra dažna vyresnio amžiaus pacientų limfomos forma. Daugeliu atvejų ji gali būti išgydyta R-CHOP imunochemoterapijos pa­galba, tačiau galimos gydymo komplikacijos dėl sil­pnumo ir gretutinių ligų. Šiame straipsnyje pristatomas 88 metų pacientės, sirgusios difuzine didelių B ląste­lių limfoma, atvejis. Gydymo metu pacientė patyrė ke­letą komplikacijų. Iš pradžių jai pasireiškė silpnumas ir apetito stoka, dėl kurių atliktas ištyrimas, patvirtinęs difuzinę didelių B ląstelių limfomą. Pradėta R-CHOP terapija. Terapijos metu prasidėjus tuštinimuisi kraujin­gomis išmatomis, buvo diagnozuota žarnyno perforacija ir atlikta skubi chirurginė operacija. Po operacijos paci­entė susirgo COVID-19 infekcija, lėmusia greitą būklės prastėjimą ir mirtį. Šis atvejis parodo iššūkius, kylančius kontroliuojant ir gydant senyvo amžiaus pacientų, turin­čių gretutinių ligų, difuzinę didelių B ląstelių limfomą ir komplikacijų įtaką gydymo baigčiai.

Keyword(s): difuzinė didelių B ląstelių limfoma, plonojo žarnyno perforacija, COVID−19.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.088
Full Text: PDF

Back