Ieva Kolomėnė, Paulius Mačieža

Abstract

Daugelyje pasaulio šalių pirtis tūkstančius metų buvo didelė kultūros dalis, garsėjanti savo terapiniu poveikiu kūnui ir protui. Šiandien dauguma žmonių pirtis naudoja tik pramogai ir atsipalaidavimui, tačiau, kaip ir dauguma sveikatos stiprinimo praktikų, pirtys turi ne tik privalumų, bet ir trūkumų. Didelis temperatūrų skirtumas žmogaus organizmui sukelia stresą, tačiau šilumos sukeltas stre­sas gali būti naudingas sveikatai. Tyrimo tikslas − iša­nalizuoti ir apibendrinti mokslu pagrįstus informacijos šaltinius, nagrinėjančius pirties poveikį žmogaus sveika­tai. Literatūros apžvalga atlikta PubMed, Science Direct duomenų bazėse bei naudojantis informacijos paieškos sistema Google Scholar, naudojant raktažodžius. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog pirtis daro teigiamą įtaką žmo­gaus kardiovaskulinei, kvėpavimo, nervų bei imuninei sistemai ir psichologinei sveikatai. Pirtis gali būti nau­dojama kaip terapinė priemonė įvairių ligų profilaktikai, tačiau labai svarbu atsižvelgti į paciento bendrą būklę, įvertinti kontraindikacijas ir laikytis visų saugumo prie­monių.

Keyword(s): pirties nauda, kardiovaskulinė sistema, psichologinė sveikata, kvėpavimo sistema, imuninė sistema, šilumos terapija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.085
Full Text: PDF

Back