Inga Krajauskaitė, Daina Krančiukaitė-Butylkinienė

Abstract

Tyrimas atliktas 2017 m. Tyrime dalyvavo 9 Kauno miesto pirminės asmens sveikatos priežiūros centrai. Anoniminės anketos apklausos būdu atsitiktinai apklausti 18 metų ir vyresni 374 pacientai (265 moterys ir 109 vyrai), besikreipiantys į šeimos gydytoją. Tyrimui atrinkti asmenys suskirstyti į 2 grupes pagal gydymo įstaigą: besigydantys viešosiose (194 asmenys) ir privačiose (182 asmenys) pirminės sveikatos priežiūros įstaigose. Nustatyti ir palyginti duomenys apie dabartinę gydymo įstaigą, jos pasirinkimo, keitimo motyvai. Duomenų statistinė analizė atlikta naudojant statistinių programų paketą (SPSS Version 24.0 for Windows) ir MS Excel. Skirtumas tarp grupių vertintas taikant χ2 testą. Skirtumas laikytas statistiškai reikšmingu, kai p<0,05.

Dažniausi pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos pasirinkimo motyvai privačiose ir viešose gydymo įstaigose – patogumas atvykti (65,2 proc.), kokybiškos paslaugos (39,8 proc.) ir malonus personalas (21,7 proc.). Didžioji dauguma (77,3 proc.) rekomenduotų jų lankomą gydymo įstaigą savo artimiesiems, draugams.

Dažniausi pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos pasirinkimo motyvai buvo patogumas atvykti, kokybiškos paslaugos ir malonus personalas. Dauguma rekomenduotų savo gydymo įstaigą artimiesiems, draugams.

Keyword(s): įstaigų pasirinkimo motyvai, viešosios gydymo įstaigos, privačios gydymo įstaigos.
DOI: 10.5200/sm-hs.2018.015
Full TextPDF

Back