Kornelija Rogalnikovaitė, Vilija Andruškevičienė, Živilė Kristina Matulaitienė, Eglė Aida Bendoraitienė

Abstract

Tikslas − išsiaiškinti dažniausias pieninių dantų traumas ir jų įtaką nuolatiniams dantims. Medžiaga ir metodai. Sisteminė literatūros apžvalga atlikta vadovaujantis PRISMA rekomendacijomis. Literatūros paieška atlikta Medline (PubMed), Wiley Online Library, EBSCO Publishing, Taylor & Francis Online, SpringerLink ir SAGE Journals duomenų bazėse. Į apžvalgą įtraukti tyrimai, publikuoti nuo 2017 m. iki paskutinės paieškos dienos – 2022 m. gruodžio 21 d. Rezultatai. Identifikavus 375 publikacijas, į sisteminę literatūros apžvalgą įtraukti 7 tyrimai. Dažniausiai pasitaikančios pieninių dantų traumos yra įmušimai ir visiški išnirimai. Pieninių dantų išnirimai, lyginant su lūžiais, kur kas dažniau sukelia nuolatinių dantų komplikacijas. Nustatytas statistiškai reikšmingas ryšys tarp vaikų amžiaus traumos metu ir komplikacijų pasireiškimo nuolatiniuose dantyse – pieninių dantų traumos, įvykusios iki ketvirtųjų vaiko gyvenimo metų imtinai, turi daugiausia įtakos nuolatinių dantų komplikacijoms. Išvados. Pieninių dantų trauminiai pažeidimai gali tapti nuolatinių dantų vainikų ir šaknų vystymosi, dygimo sutrikimų priežastimi. Kuo jaunesnis traumą patyrusio paciento amžius, tuo didesnė nuolatinių dantų emalio vystymosi defektų tikimybė.

Keyword(s): dantų trauma, pieniniai dantys, nuolatiniai dantys, komplikacijos.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.119
Full Text: PDF

Back