Augustė Matuzaitė

Abstract

Persivalgymo sutrikimas yra dažniausias valgymo sutri­kimas, nulemiantis prastą gyvenimo kokybę, sveikatos būklę, aukštą patiriamo streso lygį. Šio sutrikimo rizi­kos veiksniai ir pats persivalgymo sutrikimas dažnai gali būti siejami su patiriamomis gėdos, kaltės ar net kan­čios emocijomis. Darbo tikslas – išanalizuoti įrodymais pagrįstąinformacijąapie persivalgymo sutrikimo rizikos veiksnius, diagnostikos kriterijus bei gydymo metodus.

Keyword(s): persivalgymo sutrikimas, persivalgymo sutrikimo rizikos veiksniai, persivalgymo sutrikimo diagnostika, persivalgymo sutrikimo gydymas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.110
Full TextPDF

Back