Laura Šilinskytė, Jūratė Petrauskaitė, Giedrė Bakšytė, Andrius Macas

Abstract

Perioperacinis miokardo infarktas (PMI) yra dažniausiaširdies ir kraujagyslių komplikacija ne širdies operacijų metu. Skirtingų šaltinių duomenimis,PMI hospitalinis mirštamumas svyruoja nuo 11,6 proc. iki 21,6 proc. Mūsų tyrimo tikslas – nustatytiPMI paplitimą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose (LSMUL KK), įvertinti rizikos veiksnius, darančius įtaką PMI išsivystyti bei nustatyti klinikinius kriterijus pacientams,kuriuos reikia tirti dėl PMI išsivystymo. Tyrimoduomenimis, dauguma pacientų, patiriančių perioperacinęišemiją ar PMI, turi du ir daugiau Goldmanrizikos veiksnius. Po operacijos diagnozuota 5 (8,62 proc.) infarktai. Izoliuotas troponino I padidėjimasstebėtas 19 (32,76 proc.) pacientų. PMI dažniausiai išsivysto per pirmą pooperacinę parą. Dėmesys turėtų būti skiriamas perioperaciniam antiagregantųnutraukimui, kas gali būti vienas iš PMI išsivystymo rizikos veiksnių. Perioperacinės išemijosprevencijai ir gydymo efektyvumui įvertinti reikalingosrandomizuotos studijos.

Keyword(s): perioperacinis miokardo infarktas, perioperacinė išemija, troponinas I, antiagregantai.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.040
Full TextPDF

Back