Simona Dužinaitė, Marija Plioplytė

Abstract

Ūminis perikarditas yra klinikinė diagnozė. Pagrindiniai jo simptomai – ūmus, stiprus krūtinės skausmas, sustiprė­jantis įkvėpus ar gulint ant nugaros. Ūminio perikardito komplikacija – širdies tamponada yra gyvybei grėsminga būklė. Tokiems pacientams reikia atlikti skubią perikar­docentezę. Skubios pagalbos atveju pirmo pasirinkimo vaistai yra nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, taip pat reikia skirti kolchicino, išskyrus atvejus, kai pacientas serga tuberkulioziniu perikarditu. Kitas gydymas ski­riamas priklausomai nuo sisteminių organizmo sutri­kimų. Netinkamai arba per vėlai pradėjus gydyti ūminį perkarditą, gali išsivystyti komplikacijos, tokios kaip lėtinis pasikartojantis perikarditas, širdies tamponada ir konstrikcinis perikarditas.

Keyword(s): perikarditas, mioperikarditas, kolchicinas, bakterinis perikarditas, širdies tamponada.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.261
Full Text: PDF

Back