Aurimas Krauleidis, Aista Plieskienė, Vanda Andrijaitienė

Abstract

Kasdieniai šlapimo pūslės tūrio ir dubens padėties pozicionavimo pokyčiai gali turėti įtakos taikinio (naviko) apšvitinimo tikslumui ir homogeniškumui. Ši radioterapijos problema ypač aktuali klinikinėje praktikoje, esant ribotiems ištekliams. Darbo tikslas – kiekybiškai įvertinti šlapimo pūslės tūrio ir padėties pokyčius invazinio šlapimo pūslės vėžio gydymo radioterapija metu ir nustatyti radioterapijos skyriuje (RS) gydytų pacientų dubens pozicionavimo paklaidą. Šlapimo pūslės pradinio klinikinio švitinimo taikinio tūrio (CTV) ir planuojamo apšvitinti taikinio tūrio (PTV) pokyčiams įvertinti pacientai kiekvieną savaitę buvo skenuojami kompiuteriniu tomografu SOMATOM sensation open (su virtualios simuliacijos funkcija), adaptuojant bei koreguojant švitinimo tūrius ir vertinant jų pokyčius radioterapijos metu. Atliekant kasdienį skaitmeninės rekonstrukcijos radiologinį paciento padėties patikrinimą, įvertintas dubens pozicionavimo tikslumas x, y, z ašyse. Pateikta retrospektyvi duomenų analizė. Tyrimo rezultatai parodė, kad radioterapijos gydymo metu pacientų vidutinis šlapimo pūslės tūris svyravo neženkliai (didžiausi nuokrypiai nuo 15,75 iki 20,75 procento). Reikšmingų tūrio pokyčių nenustatyta. Buvo pastebėti ir įvertinti šlapimo pūslės padėties pokyčiai, kai šlapimo pūslės tūris nepateko į pradinį CTV, tačiau jų tūrio reikšmės dydis nebuvo didelis, visais atvejais atitinkantis PTV, tad buvo homogeniškai apšvitintas. Nenustatyta su pacientais susijusių veiksnių, kurie galėtų kliniškai skatinti šlapimo pūslės tūrio pokyčius. Retrospektyviai vertinant dubens kaulinių anatominių struktūrų judėjimo poslinkio statistinės imties nuokrypius visomis trimis ašių kryptimis: vertikaliąja, išilgine ir šonine, nustatyta RS pacientų dubens pozicionavimo paklaida, kuri dažniausiai buvo ne didesnė nei 5 mm. Prieita prie išvados, kad tinkamas paciento imobilizavimas, kruopštus pozicionavimas, šlapimo pūslės ištuštinimo instrukcijų išaiškinimas ir jų laikymosi kontroliavimas sumažina galimus netikslumus, švitinant sergančiuosius invaziniu šlapimo pūslės vėžiu. Neturint galimybės prieš kiekvieną procedūrą įvertinti organo tūrio pokyčių ribų, tikslus paciento pozicionavimo protokolo vykdymas RS, kasdienės radiologinės verifikacijos ir kontrolinis radioterapijos perplanavimas, adaptuojantis prie anatominių struktūrų, šlapimo pūslės ir naviko tūrio pokyčių, užtikrina saugų radikalios dozės realizavimą.

Keyword(s): šlapimo pūslės vėžys, vaizdais valdoma radioterapija, paciento pozicionavimo paklaida.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.175
Full TextPDF

Back