Andrė Lideikaitė, Anastasija Malevič, Rūta Gancevičienė

Abstract

Aknė yra lėtinė uždegiminė pilosebacinio (riebalų liaukos – plauko folikulo) vieneto odos liga. Daugelis studijų parodė, kad aknė turi didelės įtakos pacientų savęs vertinimui, kasdieninei veiklai ir gyvenimo kokybei.

2015-2016 m. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (VUL SK) Dermatovenerologijos centre, keturiose Vilniaus miesto privačiose klinikose ir dviejuose kosmetologijos kabinetuose atliktas anoniminis anketinis tyrimas. Akne sergantys pacientai užpildė originalią anketą, kurioje pateikta 15 sudėtinių klausimų ir Dermatologinio gyvenimo kokybės vertinimo klausimynas. Duomenys apdoroti Microsoft Exel programa, duomenų analizė atlikta SPSS® programa. Į tyrimą įtraukti 262 respondentai, sergantieji akne, iš kurių 180 moterų (68,7 proc.) ir 82 vyrai (31,3 proc.). Vidutinis aknės pasireiškimo amžius tarp tiriamųjų – 14,89 (± 3,43) metai. Dermatologinio gyvenimo kokybės indekso anketos (DGKIA) balai išsidėstė nuo 0 iki 28. DGKI bendras vidurkis – 8,96 (± 5,72), moterų grupėje – 9,45 (± 5,56), vyrų – 7,74 (± 5,12), statistiškai reikšmingo skirtumo tarp lyčių nenustatyta (p=0,23). Reikšmingo statistinio skirtumo tarp amžiaus grupių taip pat nebuvo nustatyta (p=0,177). Dažniausiai aknės įtaka žmogaus gyvenimo kokybei buvo vidutinė (33,2 proc.). Rečiausiai aknė turėjo labai didelę įtaką žmogaus gyvenimo kokybei (3,8 proc.). Daugiausia pacientų dėl aknės jautėsi nusiminę, susigėdę, drovūs ar liūdni (19,7 proc.). Mažiausiai aknė trukdė seksualiniams santykiams (5,27 proc.).

Aknė dažniausiai pasireiškia jauniems vidutiniškai 21 metų amžiaus žmonėms. Dažniausiai aknė turėjo vidutinę įtaką žmogaus gyvenimo kokybei. Rečiausiai aknė turėjo labai didelę įtaką žmogaus gyvenimo kokybei. Dauguma pacientų dėl aknės jautėsi nusiminę, susigėdę, drovūs ar liūdni. Mažiausiai aknė trukdė seksualiniams santykiams.

Keyword(s): aknė, dermatologinis gyvenimo kokybės indeksas, vertinimas, įtaka gyvenimo kokybei.
DOI: 10.5200/sm-hs.2018.001
Full TextPDF

Back