Justina Šikšnelytė, Kristina Lopatienė

Abstract

Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario (SAŽS) sutri­kimai paveikia 2 – 8 proc. suaugusių vyrų, 4 – 15 proc. suaugusių moterų ir iki 7 proc. paauglių. Nagrinėjant SAŽS sutrikimų etiologiją, labiausiai diskutuojama dėl netaisyklingos okliuzijos veiksnių ir jų įtakos SAŽS sutrikimų simptomų atsiradimui, tačiau vis dar trūksta įrodymų pagrįsti šio ryšio reikšmingumą. Šios sisteminės literatūros apžvalgos tikslas – nustatyti ortodontinių anomalijų sagitalinėje plokštumoje įtaką smilkininio apatinio žandikaulio sąnario sutrikimams. Apžvalgoje išanalizuota 10 viso teksto mokslinių tyrimų, atitikusių atrankos kriterijus. Statistiškai reikšmingas ryšys tarp ortodontinių anomalijų sagitalinėje plokštumoje ir SAŽS sutrikimų buvo nustatytas 50 proc. tyrimų, įtrauktų į šią sisteminę literatūros apžvalgą. Angle III kl. tiriamie­siems statistiškai dažniau pasireiškė galvos, kramtomųjų raumenų, pasikartojantys veido srities skausmai bei SAŽS traškesys, lyginant su Angle I kl. ir Angle II kl. tiriamaisiais.

Keyword(s): smilkininio apatinio žandikaulio sąnario sutrikimai, ortodontinės anomalijos.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.021
Full Text: PDF

Back