Dominyka Grinkevičienė, Urtė Marija Sakalauskaitė, Austė Antipovienė

Abstract

Dantenų recesija – viena dažniausių ortodontinio gy­dymo komplikacijų. Dantenų recesijos atsiradimo priežastys nėra galutinai aiškios. Manoma, kad ji gali formuotis dėl pablogėjusios burnos higienos gydymo metu, ortodontinių judesių metu sukuriamos jėgos. Vieni autoriai nurodo, jog danties judesys iš alveo­linės ataugos kaulo yra dantenų atsitraukimą suke­liantis veiksnys, kiti šios asociacijos nenurodo. Darbo tikslas – išsiaiškinti ir įvertinti esamus įrodymus, pa­grindžiančius ortodontinio gydymo ir dantenų rece­sijų sąveiką; išanalizuoti naujausią mokslinę literatūrą apie dantenų recesijos atsiradimą individams, praėjus panašiam laiko tarpui po ortodontinio gydymo pa­baigos. Literatūros apžvalgai taikyta PRISMA at­rankos sistema. Elektroninė literatūros apžvalga at­likta naudojant PubMed ir Cochrane duomenų bazes, remiantis atrankos kriterijais. Į literatūros apžvalgą įtrauktos 3 publikacijos, kurios atitiko atrankos kri­terijus. Išanalizuotas dantenų recesijų išsivystymo dažnis, praėjus 5-7 metams po ortodontinio gydymo pabaigos. Literatūros apžvalgos duomenimis, dantenų recesijos formavimuisi svarbus laiko tarpas, praėjęs po ortodontinio gydymo: didėjant laiko tarpsniui po gydymo, didėja dantenų recesijos tikimybė. Kai ku­rių autorių nuomone, dantų recesijos eiga gali būti siejama su paciento lytimi ir amžiumi ortodontinio gydymo metu.

Keyword(s): ortodontinis gydymas, dantenų recesija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.074
Full TextPDF

Back