Gabrielė Glembockytė

Abstract

Parkinsono ligos paplitimas sparčiai didėja, senstant pa­saulio populiacijai. Didėjant atvejų skaičiui, eksponen­tiškai auga socialinės bei ekonominės išlaidos, o tai pa­brėžia efektyvių ligą modifikuojančios terapijos poreikį. Motorinę disfunkciją sukelia dopaminerginių neuronų, esančių substantia nigra pars compacta žūtis ir dopa­mino išsekimas nigrostriatiniame kelyje. Nors specifinis biocheminis neuronų žūties mechanizmas dar neatrastas, nėra abejonių, kad oksidacinis stresas daro įtaką pro­gresyviai neurodegeneraciniai kaskadai. Šio straipsnio tikslas − išnagrinėti molekulinius veiksnius, nuo kurių priklauso oksidacinio streso pasireiškimas juodojoje me­džiagoje, esančioje sveikose senstančio žmogaus smege­nyse, ir kaip šis procesas sukelia neuronų degeneraciją, lemiančią Parkinsono ligos išsivystymą.

Keyword(s): oksidacinis stresas, Parkinsono liga, Substantia nigra, reaktyvios deguonies formos.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.034
Full Text: PDF

Back