Maksimilian Grasevič, Emilija Sugintaitė, Diana Bilskienė

Abstract

Neurochirurginės intervencijos yra įvairios. Jų tikslas – pašalinti ligos priežastį, gerinti pacientų gyvenimo ko­kybę ar gelbėti jų gyvybes. Operacijų metu gali vystytis komplikacijos, ypač jei pacientas rūko.

Tyrimo tikslas – analizuojant naujausią mokslinę lite­ratūrą, išsiaiškinti neurochirurginių pacientų rūkymo ir perioperacinių anestezijos komplikacų sąsajas.

Mokslinių publikacijų ieškota PubMed duomenų bazėje ir Google Scholar specializuotoje informacijos paieškos platformoje. Naudoti raktažodžiai anglų kalba: smoking, complications, neurosurgery, anaesthesiology (rūkymas, komplikacijos, neurochirurgija, anesteziologija). Analizei atrinkti 3 straipsniai.

Išvados ir rekomendacijos. Rūkantys neurochirurginiai pacientai patiria tas pačias perioperacines imuninės bei metabolinės sistemų komplikacijas, kaip sergantieji šir­dies ir kraujagyslių, kvėpavimo sistemų ir kitomis ligo­mis. Neurochirurginių procedūrų perioperaciniu laikotar­piu mokslinėje literatūroje akcentuojama didesnė gausaus nukraujavimo, reintubacijos bei stresinių opų operacijos metu rizika. Visos nagrinėtos publikacijos rekomenduoja atsikratyti rūkymo, nes dėl to komplikacijų dažnis žen­kliai sumažėja ir tampa panašus į nerūkančiųjų.

Keyword(s): rūkymas, komplikacijos, neurochirurgija, anesteziologija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.262
Full Text: PDF

Back