Arnoldas Grinys

Abstract

Nealkoholinė suriebėjusių kepenų liga (NSKL) papli­tusi visame pasaulyje. Ja serga 25 proc. pasaulio gy­ventojų. NSKL yra pagrindinė kepenų cirozės ir hepa­tocelulinės karcinomos priežastis, apimanti ligų spektrą nuo paprastos steatozės iki nealkoholinio steatohepa­tito (NASH), kuriam būdingas nekrozinis uždegimas ir greitesnis fibrozės progresavimas nei nealkoholiniam kepenų suriebėjimui. NSKL yra stipriai susijusi su me­taboliniu sindromu ir 2 tipo cukriniu diabetu, kuris di­dina kepenų cirozės ir su ja susijusių komplikacijų riziką.

NSKL dažniausiai diagnozuojama atsitiktinai, tiriant pa­cientus dėl kitų ligų arba profilaktiškai. Šią ligą galima įtarti, kai stebimi kepenų funkcijos pokyčiai laborato­riniuose tyrimuose arba atliekant pilvo organų vaizdo tyrimus.

Atsižvelgiant į sudėtingą patofiziologiją ir didelį ligos fenotipų heterogeniškumą, daugeliui NSKL sergančių pacientų greičiausiai reikės taikyti kombinuotą gydymą. NSKL profilaktika ir gydymas vis dar labai priklauso nuo sveikos gyvensenos ir svorio mažinimo, kurie išlieka svarbiausiais komponentais.

Keyword(s): hepatosteatozė, nealkoholinis steatohepatitas, nealkoholinė suriebėjusių kepenų liga.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.230
Full Text: PDF

Back