Vilius Kaupas, Ignas Velionis, Dalius Banionis

Abstract

Lietuvoje nuo 2017 iki 2020 metų eismo įvykių metu žuvo 726 asmenys. Vertinant pastarųjų metų Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenis, matoma eismo įvykių aukų mažėjimo tendencija, tačiau problema išlieka. Šio tyrimo tikslas − palyginti eismo įvykiuose patiriamus su­žalojimus tarp eismo įvykiuose žuvusių dalyvių grupių: automobiliuose buvusių asmenų ir pėsčiųjų, dviratininkų bei motociklininkų. Atlikta retrospektyvinė 2017-2020 metais eismo įvykiuose Kauno apskrityje žuvusių asmenų autopsijų duomenų analizė. Duomenys buvo rinkti iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus archyvo. Tyrimui panaudota statistinės analizės programa IBM SPSS. Ištyrus 122 asmenų duomenis nustatyta, jog eismo įvykių metu dažniausiai patiriamos šonkaulių, kau­kolės skliauto ir galvos smegenų traumos. Pėsčiųjų, mo­tociklininkų ir dviratininkų grupei priklausantys asmenys statistiškai reikšmingai dažniau patyrė mentės, stuburo ir dubens kaulų sužalojimus, automobilio viduje žuvę asmenys dažniau patyrė viršutinių galūnių ir šonkaulių traumas.Trečdalis mirusiųjų buvo apsvaigę nuo alkoho­lio, daugumai iš jų nustatytas sunkus girtumo laipsnis.

Keyword(s): traumos, politrauma, eismo įvykis, autopsija, teismo medicina, sužalojimų tendencijos.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.178
Full TextPDF

Back