Vestina Strakšytė, Irina Gineikienė, Gediminas Kiudelis, Algidas Basevičius, Ernesta Puidokaitė, Irena Valantienė, Limas Kupčinskas

Abstract

Magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) enterokolonografija,tai – tyrimas, kurio metu galime ištirtivisą plonąjį ir storąjį žarnyną. Didžiausias tyrimo privalumas, kad galima įvertinti ne tik žarnos spindį,sieneles, pakitimus už žarnos sienelės ribų, bet ir diagnozuoti aktyvią uždegiminę žarnyno ligą, atskirtiKrono ligą nuo opinio kolito ir nustatyti Kronosligos aktyvumo laipsnį.Darbo tikslas- įvertinti MRT enetrokolonografijos galimybę nustatyti uždegiminės žarnyno ligos požymiusir šių parametrų panaudojimą uždegiminių žarnyno ligų diagnostikoje.Metodika. Trisdešimt pacientų kliniškai įtarus aktyviąuždegiminę žarnyno ligą įtraukti į tyrimą. MRT enterokolonografijos tyrimas atliktas kaip šio klinikiniotyrimo dalis. Pagal gautus tyrimo rezultatus pacientai buvo suskirstyti į dvi grupes: kontrolinę ir sergančiųjų aktyvia uždegimine žarnyno liga. Visas žarnynas buvo padalintas į devynis segmentus. Kiekvienassegmentas buvo vertinamas dėl požymių, būdingų uždegiminei žarnyno ligai.Rezultatai. Nustatyta ženkli teigiama koreliacija tarp klinikinių ligos aktyvumo indeksų ir sienelės kontrastinės medžiagos kaupimo savybių, haustrų nebuvimo (atitinkamai r= 0,512, r=0,585, p=0,01), T2 žarnos sienelės hiperintensinio signalo ir reliatyvauskontrastinės medžiagos kaupimo (r= 0,785, p=0,01). Vidutiniška koreliacija buvo nustatyta tarp klinikinių ligos aktyvumo indeksų ir sienelės storio, opų, reliatyvaus kontrasto kaupimo (atitinkamair=0,379, r=0,384, r=0,397, p=0,05). Reliatyvuskontrastinės medžiagos kaupimo vidurkis: sergančių Krono liga 183,94±76,16, opiniu kolitu 152,53±72,94, kontrolinėje grupėje-56,33±33,42.Išvados. MRT enterokolonografija su intraveniniu kontrastavimu yra vertingas tyrimo metodas, kuriuo diagnozuojama uždegiminė žarnyno liga ir nustatomiKrono ligos bei opinio kolito uždegiminių ligų aktyvumo laipsniai.

Keyword(s): magnetinio rezonanso enterokolonografija, uždegiminės žarnyno ligos, uždegimo aktyvumas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.045
Full TextPDF

Back