Jonas Kairys, Renata Šturienė, Miglė Lamanauskaitė

Santrauka

Tyrimas buvo atliekamas 2013.10 – 2013.12 laikotarpiu.Buvo apklausinėjami 18 metų ir vyresnio amžiaus pacientai. Apklausą atliko Registratūros darbuotojai. Anketa buvo duodama kas dešimtam pirmą kartą besikreipiančiam pacientui. Išdalinta 450 anketų, grąžinta užpildytų – 392 (atsako dažnis 87,1 proc.).Dauguma tyrime dalyvavusių respondentų, atsižvelgiantį jų amžių, lytį, išsilavinimą, užsiėmimą ir pajamas, nurodė, kad yra patenkinti Registratūros darbo laiku. Tačiau 21,7 proc. 21-40 m. respondentųnurodė, kad jų netenkina Viešosios įstaigos Šeškinėspoliklinikos (toliau –Poliklinika) Registratūrosdarbo laikas, 41-60 m. amžiaus grupėje pacientų taip teigusių buvo 22,4 proc. ir vyresnių nei 60 m. respondentų taip nurodžiusių buvo 22,1 proc. Absoliutidauguma respondentų į klausimą, ar tenkinaPoliklinikos darbo laikas, atsakė, kad tenkina, kiek mažiau nei kiti pacientai darbo laiku patenkinti pacientai, uždirbantys daugiau nei 2000 litų (86,7 proc). Apklausoje dalyvavusių pacientų nuomone, Poliklinikos registratūroje, norint užsiregistruotipas gydytoją, sugaištama nuo 5 iki 10 minučių. Dauguma tyrime dalyvavusių iki 20 m. (57,1 proc.) ir 41-60 m. (37,6 proc.) amžiaus pacientų nurodė, kad pas savo šeimos (vidaus ligų) gydytoją vizito tenka laukti apie 7 dienas. Tuo tarpu vyresnio nei 60 m. amžiaus respondentai (31,9 proc.) teigė, kad juos priima anksčiau, t.y. tenka laukti nuo 1 iki 5 dienų. Respondentai, kurie turėjo aukštąjį išsilavinimą(30,7 proc.), nurodė, kad pas savo šeimos gydytojąjiems tenka laukti 1-5 dienas. Tuo tarpu pacientai,kurie turėjo vidurinį (39,7 proc.) ar nebaigtą vidurinį (50 proc.) teigė, kad jiems tenka laukti apie savaitę. 35,4 proc. pacientų, kurių pajamos iki 500 litų., ir 36,5 proc. pacientų, kurių pajamos 501-1000 litų, nurodė, kad vizito pas šeimos gydytoją tenka laukti apie savaitę, o 32,7 proc. pacientų, kurių pajamos1501-2000 litų, nurodė, kad tenka laukti 1-5 dienas. Daugiau moterų nei vyrų nurodė, kad naudojasiPoliklinikoje mokamomis paslaugomis. DaugiausiaPoliklinikoje teikiamomis mokamomis paslaugomisnaudojasi pacientai, kurių pajamos buvo daugiau nei 1500 Lt. 54,2 proc. apklaustųjų, kurių pajamos iki 500 Lt., nurodė, kad nesinaudoja Poliklinikojeteikiamomis mokamomis paslaugomis. Tuo tarpu 57,1 proc. pacientų, kurių pajamos 1501-2000 Lt., ir pacientai, kurių pajamos per 2000 Lt., teigė, kad naudojasi Poliklinikoje teikiamomis mokamomispaslaugomis.

Raktiniai žodžiai: pirminė sveikatos priežiūra, sveikatos priežiūros kokybė, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, pacientų pasitenkinimas, pacientų nuomonė, socialinės ir ekonominės gyventojų grupės.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.017
Pilnas tekstasPDF

Atgal