Algirdas Juozulynas, Audrius Gocentas, Antanas Jurgelėnas, Rasa Savičiūtė, Laimutė Samsonienė, Andžėjus Boguševičius

Santrauka

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti, kokios yra studentų gyvenimo vertybės. Rezultatai: iš viso buvo apklausta 200 respondentų. Iš jų 121 moteriškos lyties atstovės, kurios sudarė 60,5%, ir 79 vyriškos lyties atstovai, kurie atitinkamai sudarė 39,5% apklaustųjų. Apklaustųjų merginų amžiaus vidurkis 22 metai, vaikinų 23 metai. Merginų bei vaikinų amžiaus mediana 22, merginų amžiaus standartinis nuokrypis 2,86, vaikinų 2,95. Tikėjimą kaip vertybę laiko 35,5% visų respondentų (34,7% merginų ir 36,7% vaikinų). 22,5% respondentų tikėjimą laiko kaip vertybę ne visada, bet ganėtinai dažnai (28,9% merginų ir 12,7%). Ganėtinai daug buvo atsakančių, jog tikėjimas nėra jų vertybė. Jie sudarė 21% (10,7% merginų ir 36,7% vaikinų). Skirtumas statistiškai reikšmingas. 46% visų apklaustųjų atsakė, jog viltis yra jų vertybė, 30% respondentų teigė, jog dažniausiai viltį jaučia kaip vertybę. 4,5% nepriskiria vilties prie savo gyvenimo vertybių. Skirstant viltį pagal lytį galima pamatyti, jog reikšmingų skirtumų tarp lyčių nėra (p=0,06). Respondentai atsakinėdami į klausimą, ar meilė yra jų vertybė, vos ne vienareikšmiškai atsakė, kad ji tikrai yra jų vertybė. 89% atsakė, kad meilė yra jų vertybė, ,,ne“ pasirinko 4%. Tarp lyčių ryškių skirtumų nėra. 90,9% merginų ir 86,1% vaikinų pasirinko ,,taip“ atsakymą, 5,8% merginų 8,9% vaikinų atsakė, kad meilė dažniausiai yra jų vertybė. Maža dalis merginų 3,3% ir vaikinų 5,1% atsakė, jog meilė nėra jų vertybė. Darbą priskiria prie savo gyvenimo vertybių 47% visų respondentų, skirstant darbą kaip vertybę pagal lytį, merginų atsakė 40,5%, vaikinų 57%. Dažniausiai darbą priskiriančių prie vertybių buvo 37% apklaustųjų. Visai darbą nelaikančių vertybe iš viso buvo 5%. 87,5% apklaustųjų nuomone, sveikata yra svarbi jų gyvenimo vertybė. 1,5% respondentų išvis nevertina savo sveikatos. 34,5% ir 33,5% respondentų atitinkamai atsakė, jog turtas yra arba dažniausiai yra jų gyvenimo vertybė. Šeima yra viena iš svarbiausių studento gyvenimo grandžių. Respondentai atsakinėdami į klausimą, ar šeima yra Jūsų gyvenimo vertybė? ,,taip“ atsakė net 86% apklaustųjų. 10,5% atsakė, jog dažniausiai šeimą priskiria prie savo vertybių, 3 % apklaustųjų atsakė į šį klausimą, jog retai šeima jiems būna vertybe. 5% respondentų (1 asmuo) atsakė, jog šeimą nelaiko vertybe. Išvada: 1. Atlikus tyrimą nustatyta, kad labiausiai respondentų vertybes ir jų formavimąsi veikia šeima 86,5%, meilė 81,8%, draugai 79,5% ir bažnyčia 58%. 2. Vertinant respondentų atsakymus kaip prioritetinės vertybės nurodytos: šeima 96,5%, meilė 96% ir sveikata 96%. Respondentai mažiausiai svarbiomis vertybėmis nurodo tikėjimą 21%, kultūrą ir tautiškumą 14,5%. 3. 96% respondentų pripažino, kad priimant svarbius sprendimus gyvenime vertybės turi įtakos 96%, o 4% kad ne.

Raktiniai žodžiai: vilniečių studentų vertybės; gyvenimo vertybės
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.019
Pilnas tekstasPDF

Atgal