Aušra Kavaliauskienė, Ilona Skridlaitė

Santrauka

Daugelis šalių susiduria su demografiniais pokyčiais, kai didėja senų žmonių skaičius, dėl to daugeliui senų žmonių reikalingos įvairios paslaugos. Lietuvoje kaimiškose vietovėse (bendruomenėse) ypač daugėja senų žmonių. Gyventojams senėjant yra didesnis įvairių paslaugų vietinėje bendruomenėje poreikis [15]. Viešoji paslauga – valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas. LR įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka viešąsias paslaugas gali teikti ir kiti asmenys [16]. Vis tik tyrimai rodo, kad seni žmonės patiria socialinę izoliaciją (atskirtį). Šiuo atveju svarbų vaidmenį atlieka socialinė politika: turėtų būti plėtojama palaikanti įvairių paslaugų infrastruktūra, bendruomenės įtraukimas ir ryšiai, kurie sumažintų senų žmonių socialinės atskirties jausmą [5]. Pirmas palaikančios viešųjų paslaugų infrastruktūros kūrimo etapas – paslaugų prieinamumo nustatymas, todėl svarbu išsiaiškinti pagrindinius paslaugų prieinamumui turinčius įtakos veiksnius. Šio straipsnio tikslas – atskleisti viešųjų paslaugų prieinamumą seniems asmenims kaimiškose vietovėse. Viešųjų paslaugų – socialinių paslaugų, susisiekimo ir ryšių paslaugų, sveikatos apsaugos paslaugų – prieinamumas buvo analizuojamas taikant kokybinį tyrimo metodą. Atliktas tyrimas atskleidė, kad viešųjų paslaugų prieinamumą seniems asmenims kaimiškose vietovėse apriboja objektyvūs (sveikatos problemos, reikiamų paslaugų trūkumas, lėšų trūkumas reikiamoms paslaugoms, transporto pasiekiamumo problemos, gyvenimas geografiškai nepalankioje vietovėje) ir subjektyvūs (įvairios baimės, nežinojimas, kad galima kreiptis ir gauti pagalbą, nenoras kreiptis dėl pagalbos) veiksniai. Viešųjų paslaugų prieinamumą seniems asmenims, gyvenantiems kaimiškose vietovėse, palengvina neformali kaimynų pagalba, giminių (vaikų) pagalba, neformali savanoriška specialistų pagalba bei asmens motyvacija pasirūpinti savimi.

doi:10.5200/sm-hs.2013.103

Raktiniai žodžiai: viešosios paslaugos, seni asmenys, kaimiška vietovė, prieinamumas, eidžizmas (diskriminacija dėl amžiaus)
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.103
Pilnas tekstasPDF

Atgal