Romualdas Malinauskas, Artūras Akelaitis, Šarūnas Šniras

Santrauka

Tyrimo tikslas  — nustatyti vidurinio mokyklinio amžiaus sportuojančių ir nesportuojančių mokinių vidinės darnos ir optimizmo ypatumus. Tyrimo metu keliama hipotezė, kad sportinė veikla palankiai veikia sportuojančių mokinių vidinę darną ir optimizmo raišką. Tiriamąją imtį sudarė 342 bendrojo lavinimo mokyklų 8–9 klasių mokiniai (172 mergaitės ir 170 berniukų). Iš jų 178 nesportuojantys ir 164 sportuojantys mokiniai. Tiriamųjų apklausai buvo pasitelktos dvi metodikos: viena – vidinei darnai įvertinti, o kita – optimizmo raiškai nustatyti. Matematinės statistikos hipotezėms tikrinti buvo taikomi Stjudent‘o t ir χ2 kriterijai. Straipsnyje pateikiami duomenys atskleidžia, kad sportuojantys vidurinio mokyklinio amžiaus mokiniai pasižymi didesne vidine darna ir labiau išryškėjusiu optimizmu, lyginant su nesportuojančiais bendraamžiais (p<0,05).

Straipsnis lietuvių kalba

Raktiniai žodžiai: vidinė darna; optimizmas; sportas; mokiniai
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.126
Pilnas tekstasPDF

Atgal