Arvydas Šilys, Romualdas Gurevičius

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama valdymo sprendimų įtaka naujo tipo specializuotosios ligoninės, sujungimo būdu įsteigtos orientuojantis į sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo modelį, raidai. Ligoninės raida siejama su veiklos analize, veiksmingumo vertinimu, naujų vadybos priemonių taikymu. Atsižvelgiama į pagrindinių veiklos rodiklių (pacientų skaičius, lovų skaičius, lovos užimtumas, lovos apyvarta, vidutinė gydymo trukmė) atitiktį restruktūrizavimo strategijos siekinius nuo ligoninės įsteigimo 2003 m. iki integracijos į Vilniaus universiteto ligoninę Santariškių klinikas (toliau – VUL SK) ir VUL SK sudėtyje. Siūlomos į procesus orientuotos veiklos veiksmingumo ir vadovavimo kokybės vertinimo priemonės.

Raktiniai žodžiai: valdymo sprendimai; vadovavimo kokybė; veiklos vertinimas; veiklos veiksmingumas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2016.036
Pilnas tekstasPDF

Atgal