Pranas Šerpytis, Aušra Deksnytė, Ramūnas Aranauskas, Ingrida Kazlauskaitė, Vida Žvironaitė, Egidijus Berūkštis

Santrauka

Tikslas. Intensyvios terapijos skyrių (ITS) pacientams yra didesnė delyro išsivystymo rizika, todėl ši būklė dar vadinama ITS psichoze. Įrodyta, kad kardiochirurginės operacijos didina riziką susirgti delyru, tačiau neištirtas ryšys su intervencinėmis procedūromis. Šio darbo tikslas buvo nustatyti, ar delyro išsivystymui turi įtakos perkutaninė koronarinė intervencija (PKI) ir kokį ryšį delyras turi su paciento biologiniais parametrais (amžiumi, lytimi, komorbidiškumu, patofiziologiniais rodikliais); išanalizuoti pacientų su ir be delyro hospitalizacijos eigos ir trukmės skirtumus. Metodai. Atlikta retrospektyvinė 2008 m. sausio 1 d. – 2010 m. gruodžio 31 d. VULSK Kardiologinės reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje dėl mioardo infarkto ar nestabilios krūtinės anginos hospitalizuotų pacientų epikrizių analizė. Atrankos kriterijus atitiko 6597 pacientai, amžiaus vidurkis 65,7±10,7 m. Rezultatai. Delyras buvo 1,0% (n=62) pacientų, kuriems atlikta PKI ir 2,5% (n=17) gydytų konservatyviai. Atsižvelgiant į amžiaus grupę, nenustatyta reikšmingo delyro dažnio skirtumo tarp PKI ir konservatyvaus gydymo. Delyras diagnozuotas 51 (1,1%) vyrui ir 28 (1,3%) moterims ir nustatyta, kad delyro išsivystymas nepriklauso nuo lyties. Delyro manifestacija buvo susijusi su amžiumi, komorbidiškumu ir patofiziologiniais rodikliais: dažniau delyras išsivystė vyresnių nei 75 m. grupėje bei pacientams, turėjusiems daugiau gretutinių ligų, sutrikdančių metabolizmą ir galvos smegenų kraujotaką, esant hiperglikemijai, hiperuremijai ir hiperkreatininemijai. Pacientų, kuriems buvo delyras, grupėje hospitalizavimo trukmė buvo ilgesnė: vidurkis 11,5±8,6 lyginant su 8,0±9,2 be delyro bei mirštamumas didesnis: 8 pacientų baigtis letali. Išvada. PKI gali būti laikoma saugia ir mažai traumuojančia intervencija, kadangi delyro dažnis nesiskyrė PKI ir konservatyvaus gydymo grupėse.

doi:10.5200/sm-hs.2012.106

Raktiniai žodžiai: delyras; ITS psichozė; PKI
DOI: 10.5200/351
Pilnas tekstasPDF

Atgal