Ignė Dumbliauskaitė, Sigitas Filipauskas, Gintarė Gečaitė

Santrauka

Darbo tikslas − įvertinti, susisteminti ir išanalizuoti mokslinėje literatūroje pateikiamus duomenis apie vaikų miopiją, jos epidemiologiją, rizikos veiksnius, gydymą bei profilaktiką. Šioje sisteminėje apžvalgoje išanalizuoti 25 viso teksto straipsniai. Remiantis at­rinktų straipsnių rezultatų duomenimis, galime teigti, kad miopija gana plačiai paplitusi tarp paauglių, jos atsiradimą lemia ne tik aplinkos veiksniai, bet įta­kos turi ir genetika. Miopijos korekcijai naudojami kontaktiniai lęšiai, akiniai išgaubtais stiklais, o retais atvejais − algoritmu kontroliuojami antimuskarini­niai akių lašai.

Raktiniai žodžiai: refrakcijos ydos, miopija, vaikai, epidemiologija, rizikos veiksniai, profilaktika, gydymas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.088
Pilnas tekstasPDF

Back