VAIKO DALYVAVIMAS: SVEIKATOS APSAUGA IR TEISĖ PRIIMTI SPRENDIMUS

Audronė Astrauskienė, Asta Šidlauskienė, Rūta Pabedinskienė, Dainora Bernackienė, Justina Alsytė-Gogelienė Santrauka Vertinant vaiko dalyvavimo teisę, kaip principinį vaiko teisių apsaugos elementą, svarbu akcentuoti, kad vaiko dalyvavimas sudaro sąlygas ir prielaidas užtikrinti vaiko, kaip savo teisių turėtojo, dalyvavimą tiek šeimos, tiek ir visuomeniniame gyvenime. Užtikrinant vaiko dalyvavimą ir išklausant vaiko nuomonę, sveikatos apsaugos sistemoje atsiranda sąlygos…