PACIENTŲ, SERGANČIŲ ŠLAPIMO PŪSLĖS VĖŽIU, ŠLAPIMO PŪSLĖS TŪRIO POKYČIO IR DUBENS POZICIONAVIMO TIKSLUMO ĮVERTINIMAS RADIOTERAPIJOJE

Aurimas Krauleidis, Aista Plieskienė, Vanda Andrijaitienė Santrauka Kasdieniai šlapimo pūslės tūrio ir dubens padėties pozicionavimo pokyčiai gali turėti įtakos taikinio (naviko) apšvitinimo tikslumui ir homogeniškumui. Ši radioterapijos problema ypač aktuali klinikinėje praktikoje, esant ribotiems ištekliams. Darbo tikslas – kiekybiškai įvertinti šlapimo pūslės tūrio ir padėties pokyčius invazinio šlapimo pūslės vėžio gydymo radioterapija metu ir nustatyti…