LYTINIŲ ORGANŲ CHLAMYDIA TRACHOMATIS INFEKCIJOS PAPLITIMAS IR RIZIKOS VEIKSNIAI

Kristina Sauliūnaitė Santrauka Tyrimo tikslas – apibendrinti naujausius literatūros duo­menis apie Chlamydia trachomatis infekcijos epidemio­loginę situaciją įvairiose pasaulio šalyse bei infekcijos atsiradimo rizikos veiksnius. Tyrimo metodas – sisteminė literatūros apžvalga. Moks­linių publikacijų paieška atlikta naudojantis PubMed paieškos sistema elektroninėje Medline duomenų bazėje. Atrinkti straipsniai, parašyti anglų kalba. Rezultatai. C. trachomatis bakterinė lytiškai plintanti infekcija yra…