PAAUGLIŲ SOCIALINIO NERIMO SĄSAJOS SU MENTALIZACIJA IR TRAUMINE PATIRTIMI

Gabrielė Skabeikytė, Rasa Barkauskienė, Lina Gervinskaitė-Paulaitienė Abstract Tyrimo tikslas buvo įvertinti paauglių socialinio nerimo, mentalizacijos ir trauminės patirties sąsajas. Socialinis nerimas – aktuali problema, paprastai prasidedanti jau ankstyvoje paauglystėje ir įvairiapusiškai trikdanti asmens funkcionavimą. Analizuojant nerimo raidai svarbius veiksnius, tyrimai atskleidžia ryšį tarp vaikystės trauminių patirčių bei socialinio nerimo vėlesniame amžiuje. Socialiniam nerimui būdingos klaidingos…