TETRAHIDROKANABINOLIO VARTOJIMO IR PSICHOZĖS SĄSAJOS

Laurynas Viduolis, Kipras Arcabas, Jonas Montvidas Santrauka Remiantis statistiniais duomenimis, kanapės yra labiau­siai paplitusi narkotinė medžiaga pasaulyje. Ją vartoti renkasi vis daugiau Lietuvos piliečių, ypač jaunimas. Esant tokioms tendencijoms, svarbu įvertinti, kokį po­veikį žmonių psichikos sveikatai gali turėti kanapių var­tojimas. Esminis šios narkotinės medžiagos psichotro­pinis komponentas yra Δ9-tetrahidrokanabinolis (THC). Pastaruoju metu atliekama daug tyrimų, siekiant…

SMEGENŲ ŽIEVĖS STRUKTŪROS PAKITIMŲ ĮTAKA PSICHIKOS SVEIKATAI

Karolina Jablonskytė, Algirdas Jaras Santrauka Straipsnyje aprašomas 23 metų pacientės klinikinis at­vejis, prasidėjęs bloga nuotaika, nerimo simptomatika, padidėjusiu jautrumu, verksmingumu, sutrikusiu nak­ties miegu ir po subjektyviai reikšmingos stresogeninės situacijos pasireiškęs staigia psichozine simptomatika. Pacientė jauno amžiaus ir staiga sutrikusi psichikos svei­kata buvo indikacija ieškoti galimos organinės patologi­jos. Gydymo eigoje atlikus detalų ištyrimą ir įvertinus galvos…

PSICHOZĖS PRODROMAS: EIGA, ATPAŽINIMAS IR ANKSTYVOS INTERVENCIJOS SVARBA. KLINIKINIS ATVEJIS

Aida Kunigėlienė, Ignas Etneris Santrauka Straipsnyje aprašomas rezistentiškos gydymui paranoidinės šizofrenijos atvejis 24 metų vyrui. Pacientui 13 metų amžiaus diagnozuotas šizotipinis sutrikimas, po metų diagnozė pakeista į paranoidinę šizofreniją. Nesant atsako į gydymą įvairiais antipsichotiniais vaistais, susirgimas vertintas kaip rezistentiškas, skirtas gydymas klozapinu ir elektros impulsų terapija (EIT), tačiau sutrikimas progresavo. Pacientas dažnai gydomas psichiatrinio…