PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTŲ BENDRADARBIAVIMO POREIKIS

Indrė Budrevičiūtė, Faustas Stepukonis Santrauka Tyrimo tikslas – išanalizuoti pradinių klasių mokytojų ir visuomenės sveikatos specialistų bendradarbiavimo poreikį. Metodai. Kiekybiniame tyrime, kuris atliktas naudojant apklausą raštu ir ištisinės atrankos metodą, dalyvavo 162 Radviliškio ir Šiaulių mokyklų pradinių klasių mokytojai. Apklausa vykdyta 2018 m. balandžio bei 2019 m. spalio–lapkričio mėnesiais. Rezultatai ir išvados. Dauguma Radviliškio (72,7…