POMIRTINĖS TEISMO PSICHIATRIJOS EKSPERTIZĖS – IŠŠŪKIS TEISMO PSICHIATRUI

Vaiva Martinkienė Santrauka Pomirtinės teismo psichiatrijos ekspertizės metu teismo psichiatrai ekspertai retrospektyviai vertina asmens psichikos būseną testamento pasirašymo metu. Šiose ekspertizėse teismo ekspertai dažnai turi vertinti senyvo amžiaus asmenų, sergančių sunkiomis somatinėmis ligomis, būseną ir įvertinti vidaus ligų poveikį psichikos būklei testamento pasirašymo metu. Tyrimo metu išanalizuoti Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos (VTPT) prie SAM 2016-2018…