PACIENTŲ, SERGANČIŲ ŠIRDIES NEPAKANKAMUMU, NUOTOLINIS BŪKLĖS STEBĖJIMAS

Matas Strioga Santrauka Tyrimo tikslas − apžvelgti širdies nepakankamumu ser­gančių pacientų būklės nuotolinio stebėjimo galimybes ir naudą, papildomai taikant šį metodą. Tyrimo metodai. Darbui atlikti naudota PubMed duomenų bazė ir Google Scholar specializuotos paieškos sistema. Dėmesys kreipiamas į naujausią literatūrą. Tyrimo apibendrinimas. Pacientų, sergančių širdies ne­pakankamumu, būklei palaikyti labai svarbu nuolatinis sveikatos stebėjimas ir atitinkamas…