PACIENTŲ, PATYRUSIŲ SPONTANINĘ INTRASMEGENINĘ KRAUJOSRUVĄ, PERIFERINIO KRAUJO LEUKOCITŲ SĄSAJA SU LIGOS BAIGTIMI

Benas Kakta, Lolita Grygalytė, Tomas Tamošuitis, Neringa Balčiūnienė Santrauka Tikslas. Įvertinti pacientų, patyrusių spontaninę intrasmegeninę kraujosruvą (ISK), periferinio kraujo leukocitų ir jų populiacijų ryšį su ligos baigtimi. Metodika. Atlikta retrospektyvinė 74 pacientų, gydytų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (LSMUL KK) Neurochirurgijos intensyvios terapijos skyriuje (NITS) 2018-2019 m. dėl patirtos spontaninės ISK, ligos istorijų…