ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS SUKELTOS KEPENŲ INFEKCIJOS CHIRURGINIS GYDYMAS

Paulius Dobrovolskis Santrauka Tikslas. Apžvelgti galimas Echinococcus multilocularis kepenų židinių chirurginio gydymo taktikas ir jų indikaci­jas, aprašytas mokslinėje literatūroje. Įvertinti Echinococ­cus multilocularis sukeltos kepenų infekcijos gydymo būdą, taikant kepenų rezekciją ir vartų venos ligaciją. Medžiaga ir metodai. Apžvelgta mokslinė literatūra, apra­šanti Echinococcus multilocularis sukeltos kepenų infek­cijos chirurginio gydymo ypatumus. Mokslinė literatūros paieška atlikta Pubmed duomenų…