SWEET SINDROMAS: KLASIFIKACIJA, DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS

Ligita Pilkytė, Edita Gasiūnienė Santrauka Tyrimo tikslas − atlikti 2007-2021 metais išspausdintų mokslinių šaltinių apie Sweet sindromą analizę, apiben­drinti klinikos ypatumus, diagnostiką ir gydymą. Atlikta mokslinės literatūros apžvalga. Duomenys rinkti iš PubMed, Science Direct, UpToDate duomenų bazių. Į sisteminę apžvalgą įtrauktos 2007-2021 metų publika­cijos, kuriose aprašomas Sweet sindromas. Rezultatai. Sweet sindromas arba karštinė neutrofilinė dermatozė…