SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS LIGONINĖJE POKYČIAI VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS IR KARANTINO DĖL COVID-19 METU NEPAGEIDAUTINŲ ĮVYKIŲ ASPEKTU: ATVEJO ANALIZĖ

Vinsas Janušonis, Henrieta Janušonytė Santrauka Sveikatos priežiūros kokybė ligoninėse ir vienas jos žymenų – nepageidautini įvykiai (kiekis, spektras, pasekmės) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino dėl Covid-19 metu gali skirtis nuo būklės ikiepideminiu laikotarpiu. Tyrimo tikslas – įvertinti nepageidautinų įvykių ligoninėje pokyčius ir jų įtaką sveikatos priežiūros kokybei valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino dėl…