SERGANČIŲJŲ GALVOS SMEGENŲ INSULTU GRIUVIMAI ANKSTYVUOJU REABILITACIJOS LAIKOTARPIU

Gabrielė Tamulytė, Lina Varžaitytė Santrauka Tikslas – gauti naujos, mokslu pagrįstos informacijos apie senyvo amžiaus žmonių, patyrusių galvos sme­genų insultą, ankstyvosios reabilitacijos galimybes, esant padidėjusiai griuvimo rizikai. Naudotasi PubMed duomenų bazių paieškos sistema. Atrinktos ir išanalizuotos nuo 2014 metų paskelbtos mokslinės publikacijos, kuriose vertinamos asmenų, patyrusių galvos smegenų insultą, reabilitacijos ga­limybės, esant griuvimo rizikai. Rasta…