LIETUVOS MOKSLEIVIŲ PASITENKINIMAS GYVENIMU: HBSC TYRIMO REZULTATAI

Justė Lukoševičiūtė, Kastytis Šmigelskas Santrauka Gera fizinė ir psichologinė savijauta bei palanki socialinė aplinka leidžia jauniems žmonėms nesunkiai įveikti paauglystėje kylančius sunkumus ir sumažina riziką rimtesnėms sveikatos problemoms ateityje. Šiuo tyrimu buvo siekiama nustatyti subjektyvaus sveikatos įvertinimo ir psichologinės gerovės rodiklių svarbą pasitenkinimui gyvenimu. Duomenys rinkti vadovaujantis tarptautiniu HBSC tyrimo protokolu, 2018 m. surinkta reprezentatyvi…