FITOTERAPIJOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO BURNOS ERTMĖS PRIEŽIŪRAI PATIRTIS

Karolina Kepalaitė, Danguolė Grūnovienė Santrauka Tyrimo tikslas − atskleisti tyrimo dalyvių, burnos ertmės priežiūrai naudojančių fitoterapijos priemones, patirtį. Tyrime dalyvavo 8 skirtingo amžiaus informantai, burnos ertmės priežiūrai naudojantys fitoterapijos priemones. Duomenų rinkimo metodas – pusiau struktūruotas interviu. Tyrimo metu surinktų duomenų analizė atlikta taikant aprašomosios bei turinio analizės metodus. Tyrimo dalyviai teigiamai atsiliepė apie vaistažolių…