KOMPLEMENTO SISTEMOS KOMPONENTŲ ĮTAKA N. MENINGITIDIS SUKELIAMAI INFEKCIJAI

Vytautė Bumblauskytė, Nojus Jodka, Milda Šeškutė Santrauka Tyrimo tikslas – remiantis literatūros duomenimis, ap­žvelgti pagrindinių komplemento komponentų trūkumų, turinčių ryšį su N. meningitidis sukelta infekcija, prie­žastis ir ypatumus. Atlikta literatūros apžvalga, į kurią įtraukti 29 straipsniai, atrinkti iš PubMed duomenų bazės. Tyrimo rezultatai ir išvados. Labiausiai meningokoki­nės infekcijos riziką didinantis veiksnys yra terminali­nių komplemento komponentų…