ŪMINIS CHOLANGITAS: KLINIKINIS PASIREIŠKIMAS, DIAGNOSTIKA, GYDYMAS

Aurimas Reipšleger Santrauka Ūminis cholangitas yra gyvybei pavojinga būklė, reika­linga greitų ir efektyvių diagnostikos ir gydymo priemo­nių, siekiant išvengti tokių komplikacijų, kaip septinis šokas ir dauginis organų nepakankamumas. Ligai būdin­gas karščiavimas, dešiniojo viršutiniojo pilvo kvadranto skausmas, gelta. Auksinis diagnostikos standartas yra endoskopinė retrogradinė cholangiopankreatografija (ERCP), tačiau galima taikyti ir kitus vaizdinius tyri­mus, leidžiančius vizualizuoti tulžies…