VISUMINĖ SVEIKATA IR DARNA ŠIAURIETIŠKOS KULTŪROS KONSTRUKTO STRUKTŪROJE

Birutė Strukčinskienė, Sigitas Griškonis Santrauka Pastaruoju metu Lietuva ir kitos Baltijos šalys priskiriamos Šiaurės šalių regionui. Tad nestebina siekis atsigręžti į artimiausių kaimynių ir tautų patirtį, tradicijas, nuostatas ir gyvenimo stilių, ieškant darnos sveikatos-gamtos-žmogaus dimensijose ir pritaikant tautinio tapatumo konstruktą mūsiškame kontekste. Straipsnyje aptariami suomiško kultūrinio tapatumo komponentai, analizuojamas šiaurietiškas kultūrinis konstruktas sisu, jo sąlytis…