BARISTŲ FIZINIŲ YPATYBIŲ IR LAIKYSENOS POKYČIAI, TAIKANT KINEZITERAPIJĄ

Vaiva Strukčinskaitė, Greta Blauzdžiūnaitė, Birutė Strukčinskienė, Emilija Griškonytė, Sigitas Griškonis Santrauka Straipsnyje aptariamos baristų darbo stovimoje padėtyje pasekmės, analizuojamas kineziterapijos poveikis šio darbo specifikos paveiktoms baristų fizinėms ypatybėms ir laikysenai. Tyrimo tikslas – įvertinti kineziterapijos poveikį baristų laikysenai ir fizinėms ypatybėms. Tirti 19-25 metų baristai. Tiriamojoje grupėje buvo 16, o kontrolinėje – 15 baristų (iš…

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ, DIRBANČIŲ BENDROJO POBŪDŽIO LIGONINĖSE, POŽIŪRIS Į DARBO APLINKOS VEIKSNIUS

Tomas Steponkus, Rūta Ustinavičienė, Gvidas Urbonas Santrauka Darbo aplinka plačiai nagrinėjama mokslo literatūroje, tačiau trūksta mokslinių tyrimų, skirtų pačių darbuotojų darbo aplinkos vertinimui ir ypač specifinėmis darbo sąlygomis išsiskiriančiame sveikatos priežiūros sektoriuje. Tyrimo tikslas. Ištirti sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo pobūdžio ligoninėse, požiūrį į darbo aplinką ir sąsajas su sociodemografiniais veiksniais. Tyrimo medžiaga ir metodika.…