BURNOS HIGIENISTŲ POŽIŪRIS Į MOTYVACINIO INTERVIU TAIKYMĄ DIRBANT SU PACIENTU

Liveta Bliūdžiūtė, Rasa Tamulienė, Daiva Mačiulienė Santrauka Tyrimo tikslas − atskleisti burnos higienistų požiūrį į motyvacinio interviu taikymą dirbant su pacientu. Tyrime dalyvavo 71 burnos higienistas. Duomenų rinkimo metodas – apklausa internetu. Tyrimo metu surinktų duomenų analizė atlikta taikant aprašomosios statistikos bei grupių lyginimo metodus. Atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad motyvacinio interviu taikymas nesiskiria privačiose…