MELATONINO NAUDA VAIKAMS, TURINTIEMS AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMĄ

Vytautė Bumblauskytė, Nojus Jodka, Norvilė Jotautaitė Santrauka Tyrimo tikslas − remiantis literatūros duomenimis, ap­žvelgti gydymo melatoninu poveikį vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą. Atlikta literatūros apžvalga, į kurią įtraukta 19 straipsnių, atrinktų iš PubMed duo­menų bazės. Tyrimo rezultatai ir išvados. Nustatyta, kad miego su­trikimai dažniausiai pasireiškia vaikams, turintiems au­tizmo spektro sutrikimą. Daugiau nei pusei šių vaikų…