ŠIZOIDINIO TIPO ASMENYBĖS SUTRIKIMAS

Laurynas Diečkus Santrauka Šio tyrimo tikslas buvo atlikti literatūros analizę ir pri­statyti šizoidinio tipo asmenybės sutrikimą. Individas laikomas turintis asmenybės sutrikimą, jeigu jo mąsty­sena, emocijų raiška, impulsyvumas bei bendravimas su kitais asmenimis yra ženkliai nukrypę nuo nusistovėju­sių visuomenės normų. Šizoidinis asmuo apibrėžiamas kaip atsiribojęs nuo emocijų, socialinių ar kitų kontaktų, teikiantis pirmenybę fantazijai, mėgstantis veiklą,…